Om Maskinflisning

Våra kunder står alltid i centrum och genom ett tätt samarbete påverkar vi tillsammans med dem framtiden. Det är vi på Maskinflisning i Laxå stolta över! 

Drift- och leveranssäkerhet

Vi lär oss av våra kunder och tack vare det nära kundsamarbetet vet vi hur viktigt det är med hög drift- och leveranssäkerhet i bioenergibranschen. Vi utvecklar därför kontinuerligt både våra kompetenta förare och vår maskinpark. Vårt mål vid ett eventuellt haveri är att få igång en maskin inom 24 timmar och för att trygga driften och underhållet av maskinerna har vi därför byggt upp en egen fullt utrustad serviceverkstad med kunnig personal. Vi har ett stort reservdelslager för att hålla den höga leveranssäkerhet som våra kunder efterfrågar.

Det är enkelt att samarbeta med oss! Tack vare geografisk närhet, flexibilitet och kundanpassade tjänster är vi tillgängliga och bidrar till ett hållbart skogsbruk i Sverige, något som vi verkligen bryr oss om. Våra kunder får hjälp med att omvandla oförädlad energived eller annat trämaterial till biobränsle genom flisnings- och/eller krosstjänster och vi strävar alltid efter ett långsiktigt hållbart och nära samarbete med våra kunder. 

Vi vill vara den bästa partnern för våra kunder inom biobränslebranschen säger VD Klas Thornholdz.

Våra maskiner

Vår maskinpark består av skivhuggar, trumhuggar och krossar. För mer information se under tjänster.

Våra ägare

Maskinflisning startade sin verksamhet 1996. Företaget har sitt säte i Laxå.

Laxå Maskinflisning ägs av PEQ Invest 1, ett svenskt investeringsbolag som investerar i små och medelstora företag. PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. PEQ är en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i de bolag som den investerar i och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. PEQs målsättning är att vara en värdefull partner till ledningsgrupp och övriga ägare som bidrar med en blandning av entreprenörskap, industriell kompetens och finansiell disciplin.